Financiële administratie keurig op orde?

“Services denkt graag mee”
De afdeling Services ondersteunt bij het opzetten en onderhouden van administraties.
Het inrichten van de administratie van een bedrijf is een specialistische klus, net als het doen van de administratie. Services neemt bedrijven (een deel van) het werk uit handen. Het betreft altijd maatwerk met vaak een bescheiden begin. Naarmate een onderneming groeit breidt de dienstverlening zich verder uit.

Services kan de volgende dienstverlening aanbieden:

  • Begeleiding van de start van je onderneming
  • Financiële-administratievoering
  • Samenstelling jaarrekening
  • Financiële rapportages
  • Opstelling begrotingen
  • Diverse fiscale aangiften
  • Advisering
  • Financiële administratie van vastgoed
  • Financiële administratie van algemeen nuttige instellingen
  • Schrijven van subsidieaanvragen
Sudoku

Sudoku

“Services denkt in mogelijkheden”, zegt Eric Bos. “Services is meer dan een gewoon
administratiekantoor, omdat het geworteld is in en rondom het UMCG. Een klant van Triade is niet verplicht om de financiële administratie bij Services onder te brengen, maar het biedt wel voordelen. Medewerkers van Services hebben er plezier in alles zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen. Een van de medewerkers zegt het zo: ‘Wat ik zo leuk vind aan boekhouden? Alles moet links en rechts in balans zijn, het is net Sudoku, maar dan leuker.”

De medewerkers van Services informeren (potentiële) klanten graag verder over alle mogelijkheden.
Zie hiervoor de pagina “Contact”.