Financiering voor innovatie

“We zijn meer dan een geldverstrekker”
De afdeling Finance ondersteunt en bemiddelt bij financieringsmogelijkheden.
De verschillende stadia in de ontwikkeling van een product, dienst of bedrijf vragen om verschillende soorten investeringen. Zo zijn er subsidies, leningen en aandelenkapitaal. De afdeling Finance ondersteunt bij de inventarisatie van alle mogelijkheden en regelt contact met andere belanghebbenden.

Naast advies over financieringsmogelijkheden, zorgt Finance ervoor dat Triade waar mogelijk deel kan nemen in een (nieuwe) onderneming. In geval van financiering beoordeelt de afdeling Finance – in samenwerking met Business Development – of een idee voldoende innovatief is, marktpotentie heeft en of er terugverdienmogelijkheden zijn.

De afdeling Finance beschikt over verschillende financieringsmogelijkheden, waaronder ook een aantal fondsen.
Voor ‘early stage funding’ zijn dat het GoudIdee Fonds en het Proof of Concept Fonds. Voor vervolgfinanciering komt Early Seed Capital in aanmerking.

De meerwaarde van Finance

De meerwaarde van Finance

Volgens Eric Bos, manager van afdeling Finance, doet zij veel meer dan geld verstrekken: “Klanten kunnen profiteren van ondersteuning op allerlei gebieden; van het meedenken in het uitwerken van een idee tot het inrichten van een financiële administratie. Verder heeft afdeling Finance kennis in huis over relevante branches en verzorgt ze contacten met onderzoekers en professionals uit uitgebreide netwerken. Zijn wij enthousiast over een idee dan ondersteunen we dat graag. Het is in beider belang dat een plan ook een succes wordt.”

De medewerkers van Finance informeren (potentiële) klanten graag verder over alle mogelijkheden.
Zie hiervoor de pagina “Contact”.